Gdynia plus

Gdynia – aura, atmosfera oraz atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, oznaczana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość związana jest z faktem, iż klimat posiada zarówno cechy morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni oraz terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niebanalnie przeróżne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, bądź też upust temperatury ma ścisły związek z dominującą porą roku i właściwie od niej zależy. Gdynia zaliczana jest do miast Polski, jakie charakteryzują się wielkim nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja i czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Omawiając klimat Gdyni, należałoby też wspomnieć o wilgotności. Albowiem i te wartości charakteryzują się tym, że są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najniższą wilgotnością charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.